Teknisk info

Automat gir olje nivå.
Når du skal kontrolere nivå på en automatgear bil gjøres dette ved varm olje og motor i gang. En del Chrysler/Dodge skal peiles med girvelger i N. Trekk opp peilepinne, tørk av sett den ned igjen trekk opp og kontroler nivå. Nivå skal ikke være under min eller over max. En automat olje skal være blank/rød, er den mørk og evt lukter brent tyder dette på gammel olje og kan også være tegn på slitasje i gir kassen. Er du i tvil om olje type eller ikke er sikker på hvordan oljen skal være på din bil så ta kontakt..

Her er en link til Gulf spesifiksjons søk for din bil:http://ew5.earlweb.com/search.php?site=38®ion=56&language=5&brand=42

Her er link til Gulf hovedside: http://www.gulfoilltd.com/home/index.html


Ved automat filter skift er det også en del automat kasser som det skal justeres bånd på. Dette gjelder spesielt en del eldre gir kasser. Dodge har faktisk dette på nyere biler også, spesielt trucks og jeep med Chrysler kasse. Ofte glemt ved vanlig service, påse at dette blir gjort hvis du skifter selv eller ved et vanlig verksted som sannsynligvis ikke er klar over dette.

Et annet oversett problem som kan ødelegge kassen er feil justert ' kickdown stag/wire' På GM TH200 og TH700/4l60 styrer wiren trykket i kassa som direkte påvirker giring og trykk uavhengig av kickdown, ved for slapp wire vil kassen *brenne* lameller og gå varm med påfølgende skade. Dette gjelder også Chrysler TF727/904 som har stag. Samt en del framhjulsdrevne GM biler..

Så litt om skifting av diesel filter:

På Chevrolet 6,2/6,5 med mekanisk pumpe gjør du som følger. Demonter gammelt filter og monter nytt, koble så bort rød/rosa ledning som sitter i toppen på dieselpumpen (ikke den grønne), skru opp sort plast skrue på toppen av dieselfilter holderen og sett på en slange eller en flaske inn på den lille rør stussen som stikker ut på siden, dra så rundt motoren på starteren i 15 sec intervaller til det kommer ren diesel ut av røret. skru så igjen lufteskruen og sett på ledning på pumpa. START.

Samme prosedyre gjelder for Ford også, her er det en ventil på toppen som ligner en vanlig hjulventil, trykk inn eller skru ut ventil.

GM biler med elektronisk pumpe skifter du filteret, åpner sikrings boks i motor rom og tar ut rele for fuel pump(plassering er merket av i lokket) koble så sammen kontakt nr 30 med 87 med en lednings stump, du vil da høre en tikkende lyd under bilen(så sant pumpa er OK) , åpne så den sorte lufteskruen på toppen av filteret til det kommer diesel.

Dodge har en lufte skrue på toppen av filter boksen, åpne denne og bruk håndpumpen på eldre modeller, evt skru på/av/på tenning til det kommer diesel på nyere modeller da disse har el pumpe, denne går noen sekunder hver gang du setter på tenning.

Skaugs
Servicesenter AS
Fremstadveien 14
Postboks 243
2383 Brumunddal

Tlf: 62330380

Timebestilling: 916 51 482
Delelager: 916 51 481

Vi leverer deler fra Meca, og kan levere det meste på dagen.

Klikk på logoen for å besøke Meca sin hjemmeside.
Legger du inn bilens registreringsnummer kan du søke og finne ut hvilke deler vi kan skaffe til din bil.
summit.jpg


FORSTILLINGSDELER